Supervízori KBT

Meno Adresa Telefón / Mobil Email
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. PKP, Garbiarska 3948, 
031 01 Lipt. Mikuláš
+421445514844 
+421903500887
milos.slepecky@gmail.com
PhDr. Viera Páleníková Azalková 1, 
821 01 Bratislava
+421268672005
+421905828660
vierapalenikova@hotmail.com
PhDr. Oľga Filková Orlíčie 742,
027 43 Nižná
+421435381480
+421435523898
+421904619323
 
Mgr. Mária Cárachová Štefánika 4/22,
034 01 Ružomberok
+421444382590 carachovam@uvn.sk
PhDr. Katarína Petrová Pavlovičovo nám. 41,
080 01 Prešov
+421517725246
+421903507958
phdr.petrovak@gmail.com
MUDr. Lucia Žlnayová PK FN, Mickiewiczova 13, 
813 69 Bratislava
+421257290897 zlnayova@faneba.sk
PhDr. Monika Piliarová Poliklinika nad Jazerom, Spišské námestie 4,
040 12 Košice
+421556741240 
+421907933214
mpiliarova@post.sk
Mgr. Ján Záskalan Tulská 61, 
974 04 Banská Bystrica
+421911442642 zaskalan@gmail.com
Mgr. Zdenka Némethová Štefánikova 47,
811 04 Bratislava
+421905101743 zdenka.nemethova@azet.sk
Mgr. Viera Vojvodinská Šafárikova 1531/49,
924 01 Galanta
  vievoj@post.sk
Mgr. Silvia Papalová Hviezdoslavova nám. 1695/1,
026 01 Dolný Kubín
  silviapapalova@gmail.com