O ABC inštitúte

Vítame Vás na stránkach ABC Inštitútu pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii. Dovoľte, aby sme vám aspoň v skratke načrtli históriu jeho vzniku.

V roku 1995 začala navštevovať vtedy ešte 3 – ročný výcvikový program v kognitívne behaviorálnej terapii prvá skupina frekventantov. Výcvik prebiehal na Slovensku a bol organizovaný Institutom KBT v Prahe pod vedením MUDr. Jana Zbytovského a PhDr. Jaroslavy Kaněrové a lektorským vedením Dr. Krisha Natha. 

V máji 1996 bol založený ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii ako dobrovoľné združenie občanov, kladúce si za cieľ výcvik a rozvoj kognitívno behaviorálnej terapie na Slovensku. Členmi prípravného výboru boli PhDr. Pavel Csáder, PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. a MUDr. Elena Poloncová. 

K jeho založeniu viedol fakt, že v posledných dvoch desaťročiach došlo k výraznému rozvoju behaviorálnej terapie, predovšetkým v západnej Európe a v Spojených štátoch. Táto sa v posledných rokoch obohatila o kognitívne postupy a na základe mnohých kontrolovaných štúdií je v súčasnosti považovaná za najefektívnejšiu metódu pri liečbe mnohých psychických porúch a v mnohých krajinách je v plnej výške hradená zdravotnými poisťovňami.

Personálne obsadenie inštitútu:

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. – výkonný riaditeľ 
Beata Magurová – administratívny pracovník 
RNDr.Beáta Stromková – účtovník

Rada inštitútu:

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 
MUDr. Mária Plávková
Mgr. Silvia PapalováRevízna komisia:

MUDr. Miloš Burič
PhDr. Ivan Zbojan