KBT webináre a online supervízie s prof. Praškom v r. 2021

Aj v roku 2021 máte možnosť zúčastniť sa nasledovných poldňových KBT webinárov prof. Praška:

12. 1.KBT u pacientů s Posttraumatickou stresovou poruchou
26. 1.KBT u pacientů s Adaptační poruchou po rozchodu s partnerem
9. 2.Práce s kognitivními schématy o sobě, druhých a světě
23. 2.Asertivita I – Pozitivní a negativní asertivita
9. 3.Asertivita II – Kritika a její přijímání
 23. 3.Asertivita III – Řešení konfliktů
 13. 4.Pozitivní KBT založená na zdrojích
 27. 4.Partnerské konflikty a jejich KBT
 11. 5.K sobě – cesty ke zvyšování sebereflexe
 25. 5.Džungle nebo louka aneb jak porozumět vztahům v zaměstnání
 8. 6.KBT u pacientů s Hraniční poruchou osobnosti
 22. 6.Sedmero hlavních hříchů – a jak to máme sami
 13. 7.Změna role v životě a KBT přístupy
 27. 7.Práce s vlastní úzkosti a obavami
 10. 8.Daleko a blízko o autenticitě partnerského vztahu
 24. 8.Vnitřní dům – strategie ke zvyšování sebeuvědomování
 14. 9.KBT u pacientů s Narcistickou poruchou osobnosti
 29. 9.KBT u pacientů s Obsedantně kompulzivní poruchou
 12. 10.Sekvoje v. Bonsai–konceptualizace růstu aneb jak se motivovat
 26. 10.KBT u pacientů se sebepoškozováním
 9. 11.Vedení motivačního rozhovoru
 23. 11.KBT u pacientů s Bipolární poruchou
 14. 12.KBT sebedůvěry, sebevědomí a sebepřijetí
 21. 12.Jak zvládat svůj hněv

Časový harmonogram polodenního webináře:

15:00 – 16:30 První blok

16:30 – 16:45 Přestávka

16:45 – 18:15 Druhý blok

18:15 – 18:30 Přestávka

18:30 – 20:00 Třetí blok

V prípade záujmu o webinár alebo o online supervíziu kontaktujte KBTvycvik@seznam.cz.

Cena za 1 webinár je 300 KČ.