Oznam pre záujemcov o zaradenie do 4-ročného KBT výcviku

Novú výcvikovú skupinu plánujeme otvoriť v r. 2022. Prihlášku spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné zaslať klasickou poštou na našu adresu (viď kontakt) do 30.06.2021. Podrobnejšie informácie k prihlasovaniu nájdete na https://www.kbt.sk/informacie-pre-zaujemcov-o-vycvik-v-kbt/, prosíme, aby ste si ich pozorne prečítali (či spĺňate uvedené požiadavky). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na: kbt.institut@gmail.com

Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

V septembri 2020 otvárame nový výcvik v biofeedbacku a neurofeedbacku.

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.

Čítať ďalej “Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde”