Absolventi kontinuálneho vzdelávania

ŠKOLSKÝ ROK: 2012/2013

Mgr. Ivana Orolinová

PhDr. Alena Janiglošová

Mgr. Marcel Kubinský

Mgr. Alexandra Hanáková

PhDr. Martina Rešetárová

Mgr. Martina Bažíková

Mgr. Alica Kopernická

Mgr. Lucia Ďurdíková

PhDr. Miloslava Janočková

Mgr. Robert Murgaš

Mgr. Ivana Mikušová

Mgr. Eva Kokindová

Mgr. Jorga Struhárová

Mgr. Jana Ciráková

PhDr. Tatiana Hrablayová

Mgr. Petra Čačková

Mgr. Daniela Gundová

PaedDr. Lucia Mošková

Mgr. Alžbeta Duffeková

Mgr. Lenka Mihalyiová

Mgr. Silvia Illés

Mgr. Lucia Dudášová

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Mgr. Alena Žabková

Mgr. Lenka Zeleňáková

PhDr. Gabriela Erhardtová

Mgr. Marcela Šimurková

Mgr. Silvia Papalová

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

Mgr Beata Magurová
Mgr. Zuzana Dubovcová
Mgr. Yvona Horňáková
Mgr Simona Šimková
Mgr. Alexandra Trošoková
Mgr. Lenka Montsková
PaedDr. Elena Kaziková
Mgr. Lucia Gabošová
PhDr. Miroslava Fellegiová
Mgr. Tatiana Hojerová
Mgr. Ivana Čelešová
Mgr. Dana Dolinayová
Mgr. Viktória Baltovičová
Mgr. Ivana Ridošková
Mgr. Zuzana Francúzová
Mgr. Jurina Ferenčíková
Mgr. Martina Ďurajová
Mgr. Jana Krettová
PhDr. Daniela Faixová
Mgr. Ľubica Matuščinová
Mgr. Jana Pankuchová
Mgr. Andrea Čemanová
Mgr. Katarína Babčáková
Mgr. Zuzana Gmitterová
Mgr. Viera Šoltésová
Mgr. Ľuboslava Sinčáková
Mgr. Dominika Kováčová
Mgr. Sláva Púčaliková
Mgr. Lucia Kočišová
Mgr. Mária Poppelková 

ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

PhDr.LuciaKlasová

Mgr.Andrea Volčková

Mgr., Marta Sabolíková, PhD. 

Mgr.Michaela Jacková

Mgr.Ivana Kolibárová

Mgr.Nina Buricová

Mgr.Lívia Martuliaková

Mgr. Lucia Senková

Mgr.Veronika Šimonová

Mgr.Mária Bajusová

Mgr.Beata Grassl

Mgr.Petra Majerová

Mgr.Petra Benčová

Mgr.Veronika Schmidtová

Mgr.Zuzana Eliášová

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Mgr. Krátka Andrea

Mgr. Kopásková Rozália

Mgr. Anettová Kristína

PhDr. Bačová Lenka

Mgr. Feriančiková Ivana

Mgr. Cehelská Klaudia

PaedDr. Trnovszká Adriana

Mgr. Dědová Mária, PhD

Mgr. Čujková Eva

Mgr. Podhorcová Erika

Mgr. Žlebeková Adriana

Mgr. Pipasová Karolová Valentína

Mgr. Kukulská Miriam

Mgr. Benková – Rybárová Slavka

Mgr. Zborteková Veronika

Mgr. Sládeková Elena

Mgr. Ďurková Zuzana

Mgr. Holáková Barbora