KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. MUDr. Beáta Korbová, Bardejov
2. MUDr. Róbert Kačeňák, Košice
3. PhDr. Katarína Budinská, Nové Zámky
4. Mgr. Katarína Gromošová, Prešov
5. MUDr. Katarína Ackermanová, Košice
6. MUDr. Ľubica Ferenčáková, Košice
7. PhDr. Katarína Fekeová, Trebišov
8. MUDr. Alfonz Porvažník, Snina
9. PhDr. Gabriela Kernová, Spišská Nová Ves 
10. PhDr. Valéria Samselyová, Košice
11. MUDr. Alexandra Drábová, Košice 
12. Mgr. Viera Kasanická, Lipt. Mikuláš 
13. Mgr. Andrea Juhásová, Jelenec 442
14. MUDr. Ľubica Paučulová, Prešov
15. MUDr. Tatiana Petrušová, Košice
16. MUDr. Ivana Bučková, Košice
17. MUDr. Zuzana Janíková, Lipt. Mikuláš
18. MUDr. Amália Balážiová, Humenné
19. PhDr. Miroslava Orolová, Košice

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com