KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. MUDr. Uhrín Maroš, Topoľčany
2. PhDr. Jakubovová Rudolfa,  Košice
3. Mgr. Trošoková Alexandra, Poprad
4. MUDr. Ohrablo Peter, Bratislava
5. Mgr. Šimková Simona, Košice
6. MUDr. Vrbová Gabriela, Hronovce
7. PhDr. Sokáčová Slávka, Prešov
8. PhDr. Kordovanová Juliána,  Prešov
9. Mgr. Dusková Lejková Ľubica,  Šaca
10. PhDr. Benkovič Andrej,  Partizánske
11. Mgr. Ladomerská Ivana,  Zvolen
12. MUDr. Glamošová Anna,  Raková  
13. Mgr. Dubovcová Zuzana,  Lipt. Mikuláš
14. Mgr. Hofericová Silvia,  Bytča
15. PhDr. Vozárová Zuzana,  Rožňava
16. MUDr. Gašpírová Monika,  Martin
17. Mgr. Jašeková Slávka,  Martin

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com